POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per mitjà de la present Política de Privacitat, us informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals recollides per l’Ajuntament de Premià de Mar.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR amb NIF P0817100A

Direcció:

Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar

Telèfon:

937417400

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:

dpd@premiademar.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de l’Ajuntament de Premià de Mar tractem les seves dades personals que ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres, per a les següents finalitats:

  1. Gestió d’usuaris i atenció de les seves sol·licituds i suggeriments

Gestionar la seva sol·licitud o suggeriment que vostè ens fa arribar a través del formulari disponible a la pàgina web.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat tal com es conté a l’article 6.1.a RGPD.

Quant temps conservarem les seves dades?

L’Ajuntament de Premià de Mar conservarà les seves dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual es van recaptar i, en tot cas, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’Ajuntament de Premià podrà comunicar les seves dades a altres administracions competents en la matèria d’acord amb l’art. 16.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, així com quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

L’Ajuntament de Premià de Mar no preveu la realització de transferències internacionals de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de Protecció de dades.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitades?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins son els seus drets com titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals, són els que s’indiquen a continuació:

Dret

Contingut

Canals d’atenció

Retirar el consentiment

Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que es vegi afectada la licitud del tractament basat en aquest previ a la seva retirada.

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l´Ajuntament de Premià de Mar: Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent:

dpd@premiademar.cat

Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.

Accés

Podreu obtenir confirmació si l´Ajuntament de Premià de Mar tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els tractaments de l´Ajuntament de Premià de Mar.

Rectificació

Podreu modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.

Supressió

Podreu sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les dades personals. L´Ajuntament de Premià de Mar deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades;

  • Quan el tractament es il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;

  • Quan l´Ajuntament de Premià de Mar no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions;

  • Quan s’hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb l´Ajuntament de Premià de Mar, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Si considereu que l´Ajuntament de Premià de Mar no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

 

Li informem que a través d’aquesta pàgina web, l’Ajuntament de Premià de Mar utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu funcionament i per analitzar la seva navegació per aquesta web. Per a obtenir més informació llegeixi la nostra Política de Cookies. Al prémer “Accepto totes les cookies”, vostè confirma l’acceptació del seu ús. Pot CONFIGURAR l’ús de les cookies.

Accepto totes les cookies Configurar